اتحاد برای پیشرفت، گام‌های موثری که به‌تدریج برداشته می‌شوند:

 

 

اتحاد برای پیشرفت، گام‌های موثری که به‌تدریج برداشته می‌شوند:

موافقت اعضای هیئت مدیره انجمن‌های صنفی تولیدکننده شن و ماسه استان‌های مختلف کشور با راه‌اندازی کانون ایران

فعالیت صنفی تخصصی و هماهنگی در پیگیری مسائل مشترک گروهی، از الزامات فعالیت اقتصادی در دنیای امروز است و از همین رو، هر روز شاهد گسترش طولی و عرضی اتحادیه‌ها و اصناف کارگری و کارفرمایی هستیم. در همین راستا مدت‌هاست که بحث راه‌اندازی کانون سراسری اتحادیه‌های صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه ایران (کانون ایران) در حال بررسی و پیگیری است. نخستین همایش و نمایشگاه ملی صنعت سنگدانه ایران فرصتی شد برای آغاز این گردهمایی.

در یکی از نشست‌های جانبی این همایش که به میزبانی هیئت مدیره انمن استان تهران و حضور چندین استان شرکت‌کننده برگزار شد، اعضای حاضر متفق‌القول بر راه‌اندازی این کانون تأکید کرده و طی صورت‌جلسه‌ای مشترک، مسئولیت این امر را به هیئت مدیره استان تهران واگذار کردند. پیگیری موضوعات مشترک صنفی، ارتباط و چانه‌زنی با نهادهای مسئول و تثبیت جایگاه صنعت شن و ماسه به‌عنوان صنعت مادر و زیرساختی، از مهم‌ترین ضرورت‌های اهمیت این پیشنهاد بودند.

در همین راستا مقرر شد پس از پیگیری‌های اولیه، در اولین فرصت، نشست مشترکی با حضور جمع بیشتری از نمایندگان استانی برگزار شود.