حمایت رسمی شرکت نفت پارس از نخستین همایش و نمایشگاه ملی سنگدانه
حمایت رسمی شرکت نفت پارس از نخستین همایش و نمایشگاه ملی سنگدانه
شرکت نفت پارس به جمع حامیان برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه ملی سنگدانه ایران پیوست.

حمایت رسمی  شرکت نفت پارس از نخستین همایش و نمایشگاه ملی سنگدانه

شرکت نفت پارس به جمع حامیان برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه ملی سنگدانه ایران پیوست.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری، شرکت نفت پارس به جمع حامیان برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه ملی سنگدانه ایران پیوست. این همایش و نمایشگاه در تاریخ‌های 14، 15 و 16 مهرماه سال جاری و هم‌زمان با هفدهمین همایش روز بتن در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار خواهد شد.

 www.parsoilco.com