گفتگو با مدیر شرکت وشکو

امروزه کمتر صنعتی را می‌توان سراغ گرفت که از شن و ماسه بی‌نیاز باشد. هرجا مسئلۀ ساخت‌وساز مطرح باشد، شن و ماسه نیز در صحنه حضور دارد. این‌گونه شد که تصمیم گرفتیم به‌عنوان انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران، مجموعه مصاحبه‌هایی را با شرکت‌های تولیدکننده این محصول استراتژیک و زیربنایی داشته باشیم.

این مصاحبه: شرکت وشکو.